• Beste gast, wij willen dit platform constant verbeteren maar hebben daarbij jouw hulp nodig!
    Wil je een paar minuten van je tijd spenderen aan deze korte enquête?

Themapagina Databeschikbaarheid

Het ontsluiten van informatie vindt nu vooral plaats via gegevensuitwisseling die met usecase-gedreven informatiestandaarden mogelijk wordt gemaakt. Databeschikbaarheid streeft ernaar dat gezondheidsdata in informatiesystemen doelgericht beschikbaar is voor meervoudig gebruik.
Eenheid van Taal is een belangrijke randvoorwaarde voor het uitwisselen van gezondheidsgegevens. SNOMED, hét internationale medisch terminologiestelsel van en voor zorgprofessionals, maakt dit mogelijk. Ondanks de erkende waarde van SNOMED, verloopt de implementatie ervan bij Nederlandse zorgaanbieders nog niet optimaal. Stelselbeheerder Nictiz schreef daarom het advies in de vorm van een praktische implementatiestrategie voor het realiseren van goed SNOMED-gebruik. Met dit richtinggevende advies van Nictiz is het veld nu zelf aan zet om SNOMED te implementeren, ondersteund door Nictiz. Met SNOMED leg je gezondheidsgegevens zodanig vast dat er geen verwarring ontstaat over bijvoorbeeld een ziektebeeld, symptoom of behandeling. Niet...
Onlangs tekenden Nictiz en Zorginstituut Nederland een bestuurlijke intentieovereenkomst. Het doel van deze overeenkomst is een nog betere afstemming over digitale informatievoorziening en databeschikbaarheid binnen de zorg. Daarmee kunnen verdere stappen worden gezet naar passende zorg. Beschikbaarheid van data is noodzakelijk om goede zorg te kunnen leveren, voor alle patiënten, zorgaanbieders en andere partijen in zorg en welzijn. Met deze afspraak geven beide partijen aan de huidige samenwerking te gaan uitbreiden. Dit om de verschillende opgaven in de zorg het hoofd te bieden en zo passende zorg mogelijk te maken. Betere afstemming en domein–overstijgende aanpak De samenwerking leidt tot een betere afstemming van (digitale)...
Dit is hét moment om de digitalisering in de gezondheidszorg naar een hoger niveau te tillen, aldus Leonique Niessen, directeur-bestuurder bij Nictiz in een blog op ICT & health. De zorg loopt vast en digitalisering is daarvoor een van de oplossingen. Als stelselbeheerder daagt Nictiz zorgpartijen en -bestuurders dan ook uit om standaardisatie te omarmen en mee te doen. Ook als dat op de korte termijn geen voordeel lijkt te hebben. Alleen samen kunnen we het verschil maken, voor een betere gezondheid van patiënten en meer efficiëntie van zorgsystemen. Samen creëren we een gezondheidszorg die klaar is voor de toekomst. Doet u mee? De zorg ontwikkelt zich continu in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Digitalisering kan een...
Terug
Bovenaan