• Beste gast, wij willen dit platform constant verbeteren maar hebben daarbij jouw hulp nodig!
    Wil je een paar minuten van je tijd spenderen aan deze korte enquête?

Gegevensset oncologie algemeen (GOA)

De Gegevensset Oncologie Algemeen (GOA) bevat oncologie-generieke gegevens waarvan de verwachting is dat deze in ieder oncologisch zorgproces klinisch relevant zijn.
De GOA wordt in zes proeftuinen getest en doorontwikkeld als onderdeel van de specifieke gegevensset voor de betreffende patiëntengroep.

Via onderstaande linkjes ga je direct naar de Gegevensset Oncologie Algemeen, de Handleiding voor implementatie van de GOA en de beschrijving van het oncologisch proces.
Ook kun je de Dataspecificatie GOA downloaden.
Topics
0
Berichten
0
Topics
0
Berichten
0
Geen

Gegevensset MDO (aanmelding en verslag)

Een set generieke gegevens die je altijd nodig hebt voor een regionaal mdo: dat is de Gegevensset MDO (aanmelding en verslag), een coproductie van oncologienetwerk Oncomid met Naar regionale oncologienetwerken en IKNL. Ziekenhuizen kunnen deze landelijke basisset in hun eigen epd inbouwen. Voor de verschillende mdo’s kunnen ze die aanvullen met de relevante tumorspecifieke informatie.

Ga via de onderstaande linkjes direct naar:

Topics
1
Berichten
4
Topics
1
Berichten
4

Gegevensset Glioom

Er is een Gegevensset Glioom ontwikkeld gebaseerd op de Dutch Brain Tumor Registry (DBTR), Quality Registry for Neurosurgery (QRNS) en Waardegedreven Zorg Glioom.
Arts-onderzoeker en projectleider Merijn de Swart werkte hiervoor samen met Diana Jellema - Geschiere (applicatiespecialist Zorgevaluatie, EVA service centrum),
Eefje van Kessel (themamanager Gegevenssets oncologie), Nona Schmidt (coördinator Waardegedreven Zorg), Maaike Schuur (neuroloog) en Philip de Witt Hamer (neurochirurg).

Tevens is gewerkt aan de integratie van de gegevensset in het gehele zorgpad, een directe aanlevering aan de QRNS en inzichten in zorguitkomsten met behulp van een dashboard.

Download hieronder de Gegevensset Glioom, bekijk de Verdiepingssessie over de praktische toepassing van deze set bij het Hersentumorencentrum Amsterdam of lees meer
over de achtergrond van de proeftuin Gegevensset Glioom.

Topics
0
Berichten
0
Topics
0
Berichten
0
Geen

Gegevensset palliatieve oncologische zorg

Projectleider Wendy Oldenmenger en de projectleden van de proeftuin Gegevensset palliatieve oncologische zorg ontfermen zich over een optimale gegevensset
voor de palliatieve oncologische patiënt. Die gegevens zijn noodzakelijk voor de optimale zorg voor deze patiënt binnen de 2e en 3e lijn. Het streven is dat zorginformatie
in de palliatieve fase eenmalig, eenduidig wordt vastgelegd in het basisdossier oncologie voor meervoudig gebruik. Patiënten en zorgverleners zijn dan altijd en overal
op de hoogte van de actuele zorginformatie.

Download hieronder de Gegevensset Palliatieve zorg of lees meer over de Proeftuin waar de gegevensset is ontwikkeld.

Topics
0
Berichten
0
Topics
0
Berichten
0
Geen

Gegevensset Colorectaal carcinoom

OncoZon en het UMC Utrecht hebben samen en in nauw overleg met diverse stakeholders gewerkt aan een eenduidige colerectale gegevensset voor landelijk gebruik.>br>De gegevensset is opgebouwd uit de diverse epd-onderdelen en zal via zorginformatiebouwstenen (zibs) beschikbaar worden gesteld voor de verschillende epd-leveranciers.

Ga via onderstaande linkjes direct naar:

Topics
0
Berichten
0
Topics
0
Berichten
0
Geen

Themapagina Gegevenssets Oncologie

Samenwerking in oncologienetwerken vereist vaste afspraken over de inhoud en registratie van de patiëntgegevens die nodig zijn voor passende zorg. Een gegevensset is zo’n verzameling afspraken.

Wil je meer weten over hoe je een gegevensset ontwikkelt of gebruikt? Hieronder vind je een hoop informatie. Kom je er zelf niet uit? Heb je een specifieke vraag? Neem dan gerust contact op met een van de experts gegevenssets. Je vindt hun namen en contactgegevens in de rechterkolom.
Zorgverleners registreren nog niet alles wat relevant is om te komen tot een goed behandelresultaat en tevreden patiënten. Tegelijkertijd registreren zij verplicht allerhande gegevens die het zorgproces niet ondersteunen. Dat kan beter. Het programma Naar regionale oncologienetwerken ontwikkelde in proeftuinen tumorspecifieke en een algemene gegevensset. Via de linkjes hieronder vind je meer informatie over deze gegevenssets. Gegevensset oncologie algemeen Proeftuin Gegevensset borstkanker Proeftuin Gegevensset neuro-endocriene tumoren Proeftuin Gegevensset pancreas Proeftuin Gegevensset glioom Proeftuin Gegevensset colorectaal carcinoom Proeftuin Gegevensset palliatieve oncologische zorg Proeftuin Gegevensset Passende Zorg Het...
Wanneer is een gegevensset klaar om landelijk geïmplementeerd te worden? Het Groeimodel gegevensset laat zien welke stappen je moet zetten om tot een volwassen gegevensset te komen en deze vervolgens door te ontwikkelen tot een informatiestandaard. Het is een soort meetlat waarlangs je een gegevensset legt om te zien hoe ver je al bent en wat er nog moet gebeuren om tot een volledig uitontwikkelde set te komen. Meer uniformering van gegevenssets Het Groeimodel is gebaseerd op het lagenmodel van Nictiz. Per laag zijn de verschillende ontwikkelstappen benoemd. Het model ondersteunt zorgverleners, klinisch informatici, analisten en projectleiders bij het ontwikkelen van gegevenssets. Als iedereen zoveel mogelijk volgens het Groeimodel...
Met één druk op de knop beschikken over contextuele informatie van de patiënt, dat is waar we naartoe willen. Essentieel als ondersteuning van zorgverleners en patiënten, met als resultaat passender behandeling en zorg. Zorg die aansluit bij de contextuele situatie van de patiënt. De Gegevensset Passende Zorg is de eerste stap; nu komt het aan op landelijke implementatie in alle zorginformatiesystemen en inzage of uitwisseling over grenzen van instellingen heen. Want weten wat belangrijk is voor diegene die je voor je hebt, maakt de zorg efficiënter, warmer en passender. Van gegevensset naar informatiestandaard In samenwerking met IKNL, Nictiz en koepelorganisaties wordt gewerkt aan een doorontwikkeling van deze gegevensset tot een...
Terug
Bovenaan