• Beste gast, wij willen dit platform constant verbeteren maar hebben daarbij jouw hulp nodig!
    Wil je een paar minuten van je tijd spenderen aan deze korte enquête?

Welkom bij de themapagina voor Toestemmingsvoorzieningen

Uitwisseling van zorggegevens vraagt soms om een veronderstelde toestemming en soms om een uitdrukkelijke toestemming van de patiënt. De regels die daarbij gelden liggen vast in verschillende wetten. Wetgeving stelt dat elke zorgverlener afzonderlijk de toestemming moet vastleggen. In het geval van veronderstelde toestemming moet hij het bezwaar vastleggen.

Een online toestemmingsvoorziening is een generieke dienst waar burgers toestemming of bezwaar kunnen vastleggen en zorgverleners al dan niet via een uitwisselsysteem op kunnen aansluiten. Het vastleggen van toestemmingen in een generieke voorziening voorkomt wildgroei in het registeren van toestemmingsvoorzieningen en geeft de patiënt meer overzicht en regie.

Op deze themapagina vind je alle relevante informatie en discussies over landelijke toestemmingsvoorzieningen.
In dit artikel hebben wij een aantal interessante links voor je verzameld, zoals uitleg over toekomstvaste toestemming, een factsheet van VWS over de wettelijke gronden van toestemmingen voor het uitwisselen van medische gegevens tussen zorgverleners en het kennisdocument van het programma Gespecificeerde Toestemming Structureel (GTS). Op de Kennisbank van Mitz vind je (juridische) achtergrondinformatie over toestemmingen bij het uitwisselen van medische gegevens. Wat is een Toekomstvaste toestemming (toelichting) Website helpdesk AVG voor de zorg Brief VWS Herijking grondslag toestemmingen mei 2022 Analyse ministerie BKZ bereidheid van burger tot het delen van gegevens, oktober 2022 Factsheet VWS toestemming voor het uitwisselen van...
Terug
Bovenaan