• Beste gast, wij willen dit platform constant verbeteren maar hebben daarbij jouw hulp nodig!
  Wil je een paar minuten van je tijd spenderen aan deze korte enquête?

Dit zijn onze huisregels

Welkom op het Kennisplatform Digitale uitwisseling in de zorg!

Op Kennisplatform Digitale uitwisseling in de zorg kan iedereen die zich bezighoudt met digitale uitwisseling in de zorg kennis halen en brengen en met elkaar in gesprek gaan, ongeacht voor welk programma of voor welke organisatie hij of zij werkt en ongeacht de rol die hij of zij vervult. Werk je voor een leverancier, dan ben je ook van harte welkom, mits je ons platform niet misbruikt voor commerciële doeleinden. Leveranciers zijn te herkennen aan een aparte banner op hun profiel.

Kennisplatform Digitale uitwisseling in de zorg wil een community bijeenbrengen en mensen met elkaar verbinden die zich overal in de haarvaten van de zorg bevinden en vanuit verschillende opdrachten en doelstellingen bezig zijn met gegevensuitwisseling. Kennisplatform Digitale uitwisseling in de zorg wil de rol van wegwijzer vervullen: zorgen dat mensen door het bos de bomen gaan zien en ze verwijzen naar de bron van de relevante informatie die ze zoeken. Zo kunnen we elkaar voeden met kennis en ervaringen en elkaar inspireren om gezamenlijk tot nieuwe oplossingen te komen die de zorg beter maken.

De gebruikersvoorwaarden van ons kennisplatform

Rechten en plichten

 1. Niet-geregistreerde gebruikers kunnen alleen als lezer gebruikmaken van het forum. Als je een bijdrage wilt plaatsen op Kennisplatform Digitale uitwisseling in de zorg moet je eerst een account aanmaken.
 2. Door het gebruik van Kennisplatform Digitale uitwisseling in de zorg, hetzij als geregistreerde deelnemer, hetzij als niet-geregistreerde lezer, geef je aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden. Kennisplatform Digitale uitwisseling in de zorg heeft het recht om deze voorwaarden zonder aankondiging te wijzigen.
 3. Je mag Kennisplatform Digitale uitwisseling in de zorg alleen gebruiken voor kennisdeling en discussie over digitale gegevensuitwisseling en daaraan gerelateerde onderwerpen en niet voor commerciële doeleinden. Bij overtreding volgt verwijdering van de betreffende post(s) en eventueel van het account.
 4. Door het gebruik van Kennisplatform Digitale uitwisseling in de zorg geef je ons de volmacht om jouw bijdrage, zodra deze is geplaatst, zonder beperkingen of kosten aan te wenden voor bewerking, exploitatie en publicatie in onze (sociale) media, zoals LinkedIn en onze elektronische nieuwsbrieven. Ook word je geïnformeerd als er een inhoudelijke wijziging is gemaakt aan jouw bijdrage.
 5. Het is andere partijen dan Kennisplatform Digitale uitwisseling in de zorg niet toegestaan bijdragen op het forum te kopiëren, te bewerken of te publiceren (ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks) zonder toestemming van de gebruiker of van Kennisplatform Digitale uitwisseling in de zorg als diens gevolmachtigde. Het is andere partijen dan Kennisplatform Digitale uitwisseling in de zorg, waaronder exploitanten van andere websites, evenmin toegestaan om zonder toestemming van Kennisplatform Digitale uitwisseling in de zorg én bronvermelding, samenvattingen of overzichten van de bijdragen aan het forum te publiceren (ook niet door middel van frame-en/of hyperlinks).

Gedragsregels

 1. Gebruikers van Kennisplatform Digitale uitwisseling in de zorg gaan respectvol met elkaar om en communiceren positief en opbouwend. Je helpt elkaar door vragen te beantwoorden en door topics en meningen te delen en daar het gesprek over aan te gaan.
 2. Bijdragen van deelnemers worden niet voorafgaand aan plaatsing door moderators of de communitymanager gelezen of goedgekeurd. Wel controleren wij regelmatig de bijdragen op naleving van de voorwaarden door de gebruikers. Op verzoek helpen we bijdragen samen te stellen, te verwoorden of te plaatsen. Een bijdrage is op persoonlijke titel en geeft dus uitsluitend de mening weer van de gebruiker die hem plaatst. Tenzij hij/zij uitdrukkelijk vermeldt dat hij/zij namens zijn/haar bedrijf spreekt. Leveranciers, te herkennen aan een aparte banner op hun profiel, posten in principe wel namens hun werkgever, tenzij ze dat zelf in hun post uitdrukkelijk anders vermelden.
 3. Kennisplatform Digitale uitwisseling in de zorg behoudt zich het recht voor om bijdragen te redigeren, verplaatsen of te verwijderen die in strijd zijn met de voorwaarden en om deelnemers uit te sluiten van verder gebruik van het forum. Dit tolereren we niet:
 • Discriminerende/beledigende gebruikersnaam, profielfoto, handtekening en/of commentaren.
 • Het gebruik van meerdere forumaccounts door dezelfde gebruiker.
 • Onwelvoeglijk taalgebruik volgens de algemeen geldende normen van fatsoen.
 • Het plaatsen van links naar illegale (download)websites of commerciële links waarmee de gebruiker beoogt geld te verdienen.
 • Het plaatsen van commentaren die niets te maken hebben met het onderwerp van het topic.
 • Het noemen van persoonsnamen, persoonlijke telefoonnummers, persoonlijke woonadressen, persoonlijke e-mailadressen en andere privacygevoelige gegevens die kunnen worden herleid tot een individuele persoon.
 • Onbehoorlijk of hinderlijk gedrag tegenover andere gebruikers.
 • Het plaatsen van commerciële boodschappen.

  Let bij plaatsing op:

 • de forumindeling; plaats je bericht bij het juiste onderwerp. Kijk ook of er al een bericht bestaat over het onderwerp waar je over wilt posten.
 • formuleer een korte, duidelijke titel bij je bericht.
 • de lengte en opmaak van je reacties en berichten. Het moet leesbaar blijven voor de andere deelnemers.
 • het doel van dit forum; je bent met andere gebruikers in gesprek over uiteenlopende onderwerpen gerelateerd aan digitale uitwisseling in de zorg. Het plaatsen van monologen/blogachtige reacties/discussies of in zijn algemeenheid bijdragen die niet over digitale gegevensuitwisseling in de zorg gaan, is dus niet toegestaan. Een uitzondering hierop vormt de Huiskamer waar gebruikers ook met elkaar over andere onderwerpen kunnen praten.
 1. Wees respectvol richting moderators en de community manager en volg hun aanwijzingen altijd op.


Persoonlijke gegevens en privacy

 1. Je verstrekt persoonlijke gegevens aan Kennisplatform Digitale uitwisseling in de zorg wanneer je je registreert als deelnemer aan het forum, wanneer je bijdragen plaatst en wanneer je ons e-mailt. Let op: je kunt je alleen registreren met een zakelijk mailadres, behorende tot een zorginstelling of bedrijf. Gmail- of hotmailadressen worden niet geaccepteerd. Wij verzamelen deze gegevens om je in staat te stellen het forum te gebruiken, om het forum te beheren en te optimaliseren en om eventueel met je in contact te komen over jouw bijdrage.
 2. Jouw persoonlijke gegevens kunnen wij tevens gebruiken om je op de hoogte te brengen of te houden van interessante onderwerpen op Kennisplatform Digitale uitwisseling in de zorg middels een geautomatiseerde nieuwsbrief.
 3. Kennisplatform Digitale uitwisseling in de zorg zal jouw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen van derden, behoudens indien en voor zover Kennisplatform Digitale uitwisseling in de zorg daartoe ingevolge de wet dan wel een rechterlijk vonnis toe is of wordt verplicht.

Klachten

 1. Als je op Kennisplatform Digitale uitwisseling in de zorg een bijdrage tegenkomt die naar jouw mening jouw rechten van intellectueel eigendom of anderszins aantast of die in strijd is met de voorwaarden zoals hierboven beschreven, maak ons daar dan onmiddellijk op attent via info@digitaleuitwisseling.nl. Wij onderzoeken alle klachten en kunnen de naar ons oordeel passende maatregelen nemen, zoals verwijdering van de bewuste bijdrage, verwijdering van alle bijdragen van de verantwoordelijke gebruiker of uitsluiting van de verantwoordelijke gebruiker van verdere deelname aan het forum.

 

De voorwaarden voor partijen om te onboarden

Kennisplatform Digitale uitwisseling in de zorg is een initiatief van Citrienfondsprogramma Naar regionale oncologienetwerken in nauwe samenwerking met Registratie aan de bron (eveneens Citrien) en het programma Twiin. Kennisplatform Digitale uitwisseling in de zorg is een platform in ontwikkeling. Zodoende zoeken we voortdurend de samenwerking met partijen met wie we de krachten kunnen bundelen om te komen tot een gezamenlijk gedragen platform. We bieden organisaties de mogelijkheid om hun onderwerpen en thema's zichtbaar en bespreekbaar te maken op ons platform. Daaruit volgen deze verplichtingen:

 1. De samenwerkende partij stelt voor tenminste 8 uur per week een moderator beschikbaar die inhoudelijke bijdragen levert aan de onderwerpen die de betreffende partij op het platform publiceert. Deze moderator stemt de contentkalender van de betreffende partij af met de community manager van Kennisplatform Digitale uitwisseling in de zorg.
 2. De moderator van de samenwerkende partij is lid van de Redactieraad Kennisplatform Digitale uitwisseling in de zorg en neemt als zodanig deel aan het Redactieraadoverleg waarin onder meer de overkoepelende koers en de vervolgstappen worden besproken.

De samenwerkende partij verbindt zich aan Kennisplatform Digitale uitwisseling in de zorg door onder meer haar logo beschikbaar te stellen op het platform.

 • Gepubliceerd
  15 mrt 2023
 • Paginaweergaven
  820
Terug
Bovenaan