Zoekresultaten

 1. E. Zwarter

  Het interoperabiliteitsmodel alléén gaat ons niet helpen

  Een model is over het algemeen een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid en wordt gebruikt om een complexe boodschap eenvoudig over te brengen. En helaas de boodschap is complex en het is een een bruikbaar model. Ook een leuke stelling is of het Twiin Afsprakenstelsel ons nu gaat helpen...
 2. E. Zwarter

  Direct (veilig) mailen vanuit het EPD

  Beste collega's, Op dit moment worden ontslagbrieven netjes verstuurd via Zorgmail/Edifact naar de huisartsen. Echter gaat deze brief vaak in cc. naar andere zorgverleners. Uitdaging: zijn er ziekenhuizen die HiX en Outlook hebben gekoppeld zodat een ontslagbrief na routering automatisch in cc...
 3. E. Zwarter

  Geautomatiseerd MDO verslagen uitwisselen via XDS binnen keten

  Tijdelijke toestemming? acute situatie? mazen in de wet? Een pragmatische houding kan ik altijd waarderen. Maar dit is planbare zorg en klinkt voor mij niet als een structurele oplossing voor opschaling. De vraag blijft wat de wettelijke grondslag is voor het delen van medische gegevens ten...
 4. E. Zwarter

  Welke gevolgen heeft de Wegiz voor jouw organisatie?

  Dank je @IvetteSchuitema dit is een overzichtelijk lijstje met 7 amendementen. Dan hebben gelukkig niet alle moties het gehaald. Mijn zorgen zijn een stuk minder. Maar E2E encrypty is wel een dingetje. Ik ga eens kijken in het Vertrouwensmodel hoe CS dat heeft geregeld met Zorgplatform.
 5. E. Zwarter

  Geautomatiseerd MDO verslagen uitwisselen via XDS binnen keten

  Ik ben wel benieuwd naar het antwoord op de uitgangspunten van @Tim van Heumen en met name de tweede vraag. De wettelijke grondslag voor het delen van medische gegevens ten behoeve van een regionaal MDO. Is dat WGBO, verwijzing of toestemming patient? Voor je het weet optimaliseren we de...
 6. E. Zwarter

  Welke gevolgen heeft de Wegiz voor jouw organisatie?

  @Bas van Vliet Ik zit in de werkgroep NEN7541 Beeldbeschikbaarheid.
 7. E. Zwarter

  Welke gevolgen heeft de Wegiz voor jouw organisatie?

  Er zijn verschillende amendementen met soms onduidelijke en zelfs tegengestelde eisen. Daarbij moet ik zeggen dat ik alleen de eerste termijn van de minister heb heb gezien dus niet exact weet welke er zijn overgebleven. Mijn zorg is dat het een onuitvoerbaar geheel wordt omdat politici...
 8. E. Zwarter

  Ontslagbrief geautomatiseerd verzenden naar mede-behandelaren (zonder XDS)

  Beste collega's, Op dit moment worden ontslagbrieven netjes verstuurd via Zorgmail/Edifact naar de huisartsen. Echter gaat deze brief vaak in cc. naar andere zorgverleners zoals medisch specialisten en paramedici. Uitdaging: zijn er ziekenhuizen die HiX en Outlook hebben gekoppeld zodat een...
 9. E. Zwarter

  Hashing van url weblink

  Hi Jan, We zijn bezig met de voorbereiding voor XDS Cloud en daarmee moeten we voor SSO en de patientencontext gegevens over het internet gaan sturen. Daar zijn vanuit informatiebeveiliging zorgen en vragen over. Wat is jullie ervaring tot nu toe en wat adviseer je ons?
 10. E. Zwarter

  XDW: Voorlopig nog niet haalbaar?

  een bekend probleem dat XDW niet over XCA niet werkt in de huidige vorm. Echter vraag ik me af waar en wie dit de IHE community oppakt? Want iedereen ziet de "olifant in de kamer" maar we lopen er met grote boog omheen.
 11. E. Zwarter

  Regionaal convenant - Toetsing van inzichtelijkheid opnemen

  Wij hebben regionaal (SRZ) een convenant gesloten. Wij hebben in de bijlage beschreven om welke gegevensverwerking het gaat. Op welk convenant doel jij? Ik heb in het verleden (2017) een toesting laten uitvoeren door de CISO's uit de regio. Dit zou eigenlijk weer herhaald moeten worden omdat...
 12. E. Zwarter

  Leesbaarheid audit module

  Ik heb sinds de in werking treden van AVG aan Philips gevraagd om een querie voor een audit log te maken, namelijk voor de patient met als scope wie heeft mijn gegevens geraadpleegd? Tot op heden zonder resultaat.
 13. E. Zwarter

  Patiënttoestemming registratie in Forview

  MIjn advies: de toestemmingen registeren in HiX en zeker niet doen in forView. Dit doen we met alle ziekenhuizen in de regio en je hebt alle voorzieningen in HiX, (aanmeldzuilen, portaal, formulieren, e.d.)
 14. E. Zwarter

  Hashing van url weblink

  Wij hebben dit "probleem" niet omdat we on premise zitten. Het wordt waarschijnlijk wel relevant wanneer we met XDSCloud gaan werken. Maar tot op heden heb ik nog geen technisch ontwerp of architectuur mogen ontvangen waarop ik kan zien welke componenten waar komen te draaien en wat het...
 15. E. Zwarter

  Benaderen van de audit module

  Toch grappig dat ze het Philips Covid Portaal uitrusten met 2FA, en vervolgens de vraag niet herkennen. Bij ons staat forAudit bij RijnmondNet dus al 5 jaar lang kan niemand erin, alleen Philips zelf. Ik zeg doorzetten.
Bovenaan