Zoekresultaten

 1. Christine van der Aa

  zib-compliance interne inrichting Kunnen alle gegevens die in het epd vastgelegd worden ook als zib hergebruikt worden?

  Goeie vraag. Er zal vast wel zo'n mapping bestaan, verwacht ik, maar geen idee of dit beschikbaar is. Zal eens kijken of we dit kunnen achterhalen.
 2. Christine van der Aa

  Epic on FHIR

  Dat is inderdaad een handige site. Ik ben niet goed bekend met FHIR, maar dit maakt het wel wat inzichtelijker. Ik weet niet of zoiets ook voor HiX of Nexus bestaat. Ik ga in ieder geval eens informeren.
 3. Christine van der Aa

  zib-compliance externe interface Hoe zorgen we voor (zorgbrede) interoperabiliteit bij uitwisselen van diagnoses via zib Probleem?

  @Harmke Groot, zou jij de vragen van Anne en Michael kunnen beantwoorden? Bij mijn weten is er wel een mapping op de ICF, maar hoe en wat weet ik niet.
 4. Christine van der Aa

  zib-compliance externe interface Hoe zorgen we voor (zorgbrede) interoperabiliteit bij uitwisselen van diagnoses via zib Probleem?

  Bij gegevenselement ProbleemNaam in de zib Probleem kunnen verschillende codestelsels gebruikt worden, onder andere de DHD Diagnosethesaurus, ICF, en de DSM-V. Dit zijn codestelsels die in verschillende domeinen van de zorg gebruikt worden voor het vastleggen van een ProbleemNaam. Deze...
 5. Christine van der Aa

  zib-compliance algemeen Wat houdt zib-compliance in?

  Zib-compliance gaat over de mate waarin de implementatie van zibs in een informatiesysteem overeenkomt met de specificatie van de zibs en de manier waarop de zibs bedoeld zijn om hergebruik van informatie mogelijk te maken Een informatiesysteem is volledig zib-compliant als het zorggegevens...
 6. Christine van der Aa

  zib-compliance externe interface Hoe stuur je extra (gestructureerde) informatie mee met de BgZ?

  Uitwisseling van gestructureerde patiëntgegevens in de vorm van de BgZ heeft veel aandacht. Maar voor een specifieke use case kan het wenselijk zijn om naast de gegevens die onderdeel zijn van de BgZ ook andere gegevens in gestructureerde vorm mee te sturen. Denk bijvoorbeeld aan: meer...
 7. Christine van der Aa

  zib-compliance externe interface Wat betekent het voor de interoperabiliteit als systemen zibs niet op dezelfde manier hebben geïmplementeerd?

  Dat betekent in de meeste gevallen dat de interoperabiliteit tussen systemen en daarmee ook het mogelijk hergebruik van gegevens door gebruikers van beide systemen niet optimaal is. Kijkend naar de definitie van de zibs is het heel legitiem dat zibs verschillend in systemen worden ingericht. Zo...
 8. Christine van der Aa

  zib-compliance user interface Wat houdt “soft-compliance” in?

  De term "soft-compliance" wordt in de context van de user interface gebruikt. Een scherm kan zib-compliant zijn, maar moet de gebruiker ook ondersteunen om de gegevens op een zib-compliant manier in te voeren. Als een bepaald gegeven wel zib-compliant kán worden ingevoerd maar het is niet...
 9. Christine van der Aa

  zib-compliance user interface Moeten zorgverleners (hele) zibs vastleggen? En in hoeverre moet een zorgverlener weten wat een zib is?

  Een zorgverlener hoeft niet te weten wat een zib is en een zorgverlener hoeft zeker niet per definitie hele zibs vast te leggen. Zibs zijn informatiemodellen van klinische concepten die “onder de motorkap” van het systeem gebruikt worden. In het scherm dat de zorgverlener gebruikt moeten alleen...
 10. Christine van der Aa

  zib-compliance user interface Wat betekent het dat een scherm “zib-compliant” is?

  Allereerst een paar opmerkingen over wat het niet betekent: Dat een scherm zib-compliant is betekent niet dat dit voorschrijft hoe het eruitziet qua lay-out. Dat is aan de leverancier in samenspraak met de gebruikers. Het betekent ook niet dat je de zibs “letterlijk” op de schermen moet...
 11. Christine van der Aa

  zib-compliance interne inrichting Kunnen alle gegevens die in het epd vastgelegd worden ook als zib hergebruikt worden?

  Of dat mogelijk is, hangt af van hoe de mapping van de zibmodellen op het interne datamodel van een systeem is uitgevoerd. Neem bijvoorbeeld een specifiek onderdeel van het epd, het operatieverslag. Als de gegevens die in een operatieverslag worden vastgelegd in deze mapping zijn meegenomen, dan...
 12. Christine van der Aa

  zib-compliance interne inrichting Wat houdt “mapping” in?

  De term mapping kan worden gebruikt voor twee verschillende, maar samenhangende aspecten van het inrichten van zibs in een informatiesysteem (met behoud van het systeem-eigen interne datamodel). Mapping van een “veld” (gegevenselement) in het zibmodel op een veld in de database van het...
 13. Christine van der Aa

  zib-compliance interne inrichting Wat houdt “het inrichten van een systeem op basis van zibs” eigenlijk in?

  Volgens het black box-principe hoeft een zib niet daadwerkelijk in het datamodel van een informatiesysteem te zijn ingericht. Het gaat erom dat het systeem zodanig wordt ontworpen en ingericht dat een gegeven conform de definitie van de zibs kan worden vastgelegd, en ook weer zibconform kan...
 14. Christine van der Aa

  zib-compliance interne inrichting Wat houdt het “black box-principe” in?

  In het Raamwerk zib-compliance wordt de term “black box” gebruikt. Het staat ook in de ondertitel van deze categorie, Interne inrichting. Maar wat betekent het eigenlijk? En waarom wordt de interne inrichting van een informatiesysteem vergeleken met een black box? Korte uitleg Een veelgehoord...
 15. Christine van der Aa

  zib-compliance algemeen Mag je voor een waardelijst alleen maar waarden gebruiken die in de zib-wiki voor een gegevenselement gespecificeerd zijn?

  Dit hangt af van hoe de binding van een waardelijst gedefinieerd is. Dat wordt in dit topic verder uitgelegd.
 16. Christine van der Aa

  zib-compliance algemeen Kardinaliteit in zibs

  In de zibs wordt de kardinaliteit van elk gegevenselement vermeld. Maar wat houdt deze term eigenlijk in? Wat betekent het voor de inrichting van een epd? En voor de invulling van een gegevenselement door zorgverleners? De betekenis van de verschillende codes is als volgt: Er is nogal eens...
 17. Christine van der Aa

  zib-compliance algemeen De gegevenselementen van de zibs hebben datatypen als CD, TS, etc. Wat is de betekenis van die afkortingen?

  Op de zib-wiki staat de legenda met uitleg van deze afkortingen: Deze legenda is ook op elke zib-pagina te vinden via de link onder de tabel met beschrijvingen: Heb je nog andere vragen of opmerkingen over deze legenda of de datatypes en het gebruik hiervan? Dan zien we graag je reactie op...
 18. Christine van der Aa

  zib-compliance algemeen Zib FunctioneleofMentaleStatus: Hoe is dit concept bedoeld?

  De beschrijving van deze zib op de zib-wiki blijkt vragen op te roepen over hoe deze zib ingericht en gebruikt zou moeten worden. Wat houdt “functionele status” precies in? Wat houdt “mentale status” precies in? Waar in het epd zou dit ingericht moeten worden? Is het iets wat alleen bij de...
Bovenaan