epd

 1. Jolanda van Blaaderen

  Gezocht: ziekenhuizen met een TMZP

  We willen graag laten weten dat het UMC Utrecht een (Chipsoft) Transmuraal Zorgverlenersportaal (TMZP) heeft geïmplementeerd dat te benaderen is vanuit Hix (testpatiënt met BSN 999999011 heeft de toestemming aanstaan). Bij de Standaard Content ziekenhuizen wordt de url opgeleverd via een modi...
 2. E. Zwarter

  Direct (veilig) mailen vanuit het EPD

  Beste collega's, Op dit moment worden ontslagbrieven netjes verstuurd via Zorgmail/Edifact naar de huisartsen. Echter gaat deze brief vaak in cc. naar andere zorgverleners. Uitdaging: zijn er ziekenhuizen die HiX en Outlook hebben gekoppeld zodat een ontslagbrief na routering automatisch in cc...
 3. Theone Joostensz

  Stelling: Er is meer druk in plaats van meer geld nodig om digitale gegevensuitwisseling te realiseren.

  Deze stelling poneerde Mark Janssen, lid raad van bestuur van het Radboudumc, in een gesprek met Ron Rozendaal, voormalig directeur Informatiebeleid en chief information officer bij het ministerie van VWS. Janssen vindt het 'van de gekke' dat er subsidies en stimuleringsmaatregelen nodig zijn om...
 4. C

  zib-compliance algemeen Reacties i-Ziekenhuis op stelling 1 "“Het interne datamodel van epd’s moet gebaseerd zijn op de zibs”

  Op 30 maart hebben we in het kader van het einde van het programma Registratie aan de bron de behaalde resultaten uitgelicht. Daarbij hebben we de deelnemers gevraagd om met behulp van Mural te reageren op vier stellingen, elk over een van de categorieën van het zib-compliance raamwerk. Daar...
 5. Daniel Woning

  Epic on FHIR

  Epic heeft hun FHIR ondersteuning mooi gedocumenteerd: https://fhir.epic.com/ Is dit ook voor Chipsoft en/of andere EPD's ook zo mooi gedocumenteerd?
 6. C

  zib-compliance interne inrichting Kunnen alle gegevens die in het epd vastgelegd worden ook als zib hergebruikt worden?

  Of dat mogelijk is, hangt af van hoe de mapping van de zibmodellen op het interne datamodel van een systeem is uitgevoerd. Neem bijvoorbeeld een specifiek onderdeel van het epd, het operatieverslag. Als de gegevens die in een operatieverslag worden vastgelegd in deze mapping zijn meegenomen, dan...
 7. Michael van der Zel

  Best Practices en Lessons Learned MDO inrichting in EPD

  Om eenduidige vastlegging en hergebruik van zorginformatie mogelijk te maken wordt binnen het Citrienprogramma ‘Naar Regionale Oncologienetwerken’ in 6 verschillende proeftuinen gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van 5 tumorspecifieke gegevenssets (borst, neuro- endocrien, pancreas...
Terug
Bovenaan