ihe

  1. Igor Schoonbrood

    IHE Handreiking MDO Mammacarcinoom

    Het transmurale MDO Mammacarcinoom vormgegeven op basis van nationale en internationale standaarden Optimale zorg in netwerken, persoonsgerichte integrale zorg, samen beslissen, digitale uitwisseling, het verminderen van de registratielast en de financiële druk op het zorgstelsel vragen om...
Bovenaan