implementatie

 1. Maarten de Ruiter

  Overzicht MDO-portalen: Wat biedt de markt?

  Een overzicht van de landelijke beschikbare portalen (of platformen) hebben we gegeven nav een kennissessie vanuit Citrien. Dit is te vinden in de kennisbank via deze link. Het lijkt goed om van iedere leverancier een apart topic te maken onder het hoofdtopic MDO- en Verwijsportalen. Tot nu toe...
 2. Theone Joostensz

  14 april Verdiepingssessie Gegevensset Mensgebonden Informatie & Passend Behandelplan

  Verdiepingssessie 14 april 2022 van 17.00 - 18.00 uur Model Passend behandelplan, maak het concreet! De nieuwe Gegevensset Mensgebonden Informatie heeft alles te maken met het model Passend behandelplan. De volledig uit zorginformatiebouwstenen bestaande set is in het UMCG ontwikkeld om...
 3. Jolanda van Blaaderen

  Beste practice : voorkomen aanmelden "externe" beelden in XDS.

  Hoe voorkom je dat externe beelden die binnen komen via: xds, dvd , dvd-exit , opnieuw aangemeld worden op XDS. Hiervoor zijn verschillende oplossingen en oplossings richtingen te bedenken, maar is hiervoor al een "best practice" manier ? Bij ons speelt dit vraagstuk in een omgeving met...
 4. C

  zib-compliance algemeen Wat houdt zib-compliance in?

  Zib-compliance gaat over de mate waarin de implementatie van zibs in een informatiesysteem overeenkomt met de specificatie van de zibs en de manier waarop de zibs bedoeld zijn om hergebruik van informatie mogelijk te maken Een informatiesysteem is volledig zib-compliant als het zorggegevens...
 5. Theone Joostensz

  Achtergrond Implementatietoolkit XDS

  De Implementatietoolkit XDS is een verzameling praktische tips en handvatten voor het gebruik van XDS, samengesteld door de ambassadeurs Digitale uitwisseling. Het is een groeidocument, dus suggesties en aanvullingen zijn van harte welkom. Voel je vrij om het document te downloaden en in jouw...
 6. Heleen Hoogvliet

  Wie is bezig met de uitwisseling van bloedgroep, rhesusfactor en antigenen?

  ik ben betrokken bij een vraag vanuit de labs in onze regio om informatie over de bloedgroep, rhesusfactor, erytrocyt-antigenen uit te wisselen/beschikbaar te hebben. Voor bloedtransfusie zijn deze gegevens noodzakelijk. Er zijn verschillende technische oplossingen voor te bedenken, waaronder...
 7. Arina (Twiin/VZVZ)

  Visie op meerdere infrastructuren | DVDexit Gebruikersbijeenkomst 24 juni

  Tijdens de DVDexit gebruikersbijeenkomst delen Rudy van der Lek en Hannah van Gool UMC Utrecht hun ervaring hoe het gebruik van meerdere infrastructuren naast elkaar het zorgproces het beste ondersteunt. Niet of/of maar en/en!
 8. Heleen Hoogvliet

  Pakket van Eisen tooling regionaal MDO

  We zijn in onze regio een Pakket van Eisen (PvE) aan het opstellen om de verschillende softwareoplossingen voor regionale MDO's (zoals Vitaly, Amaron en Roche) op te gaan beoordelen. Om onnodig werk te voorkomen hierbij de vraag of andere regio's een dergelijk PvE gemaakt hebben.
 9. Michael van der Zel

  Best Practices en Lessons Learned MDO inrichting in EPD

  Om eenduidige vastlegging en hergebruik van zorginformatie mogelijk te maken wordt binnen het Citrienprogramma ‘Naar Regionale Oncologienetwerken’ in 6 verschillende proeftuinen gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van 5 tumorspecifieke gegevenssets (borst, neuro- endocrien, pancreas...
 10. Maarten de Ruiter

  Ervaring met Roche Navify?

  Door Roos van Eijk Kent iemand van jullie NAVIFY van Roche? Een MDO applicatie waarmee ook regionaal gewerkt kan worden. Wij hadden deze nog niet in beeld, jullie wel? Zo ja: heeft iemand al ervaringen hiermee (gehoord)?
Terug
Bovenaan