mdo

 1. T

  Geautomatiseerd MDO verslagen uitwisselen via XDS binnen keten

  XDS zelf bevat geen specifieke functionaliteiten om een regionaal MDO te ondersteunen, zoals het opstellen van een MDO-agenda, het ondersteunen van de MDO-workflow, het aanmelden van patiënten of het opstellen van een MDO-verslag. In het Radboudumc worden via het uitwisselplatform van Epic...
 2. Maarten de Ruiter

  Overzicht MDO-portalen: Wat biedt de markt?

  Een overzicht van de landelijke beschikbare portalen (of platformen) hebben we gegeven nav een kennissessie vanuit Citrien. Dit is te vinden in de kennisbank via deze link. Het lijkt goed om van iedere leverancier een apart topic te maken onder het hoofdtopic MDO- en Verwijsportalen. Tot nu toe...
 3. Igor Schoonbrood

  IHE Handreiking MDO Mammacarcinoom

  Het transmurale MDO Mammacarcinoom vormgegeven op basis van nationale en internationale standaarden Optimale zorg in netwerken, persoonsgerichte integrale zorg, samen beslissen, digitale uitwisseling, het verminderen van de registratielast en de financiële druk op het zorgstelsel vragen om...
 4. Heleen Hoogvliet

  Pakket van Eisen tooling regionaal MDO

  We zijn in onze regio een Pakket van Eisen (PvE) aan het opstellen om de verschillende softwareoplossingen voor regionale MDO's (zoals Vitaly, Amaron en Roche) op te gaan beoordelen. Om onnodig werk te voorkomen hierbij de vraag of andere regio's een dergelijk PvE gemaakt hebben.
 5. Heleen Hoogvliet

  Juridische aspecten transmuraal MDO

  Bij het implementeren van tooling ter ondersteuning van een regionaal / transmuraal MDO heb je natuurlijk ook juridische aandachtpunten, zoals: - wie is eigenaar van het systeem? - geldt er een bewaarplicht op de gegevens? - wie is eigenaar van de ingebrachte cases? Wie heeft hier al goed over...
 6. Michael van der Zel

  Best Practices en Lessons Learned MDO inrichting in EPD

  Om eenduidige vastlegging en hergebruik van zorginformatie mogelijk te maken wordt binnen het Citrienprogramma ‘Naar Regionale Oncologienetwerken’ in 6 verschillende proeftuinen gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van 5 tumorspecifieke gegevenssets (borst, neuro- endocrien, pancreas...
 7. Maarten de Ruiter

  Barco SYNERGY

  Enige tijd geleden werden we binnen Citrien benadert door de firma Inter, bekend van oa inrichting MDO ruimtes met videoconference. Samen met partner Barco (van de diagnostische beeldschermen) brengen ze een product op de markt dat MDO's moet kunnen ondersteunen: Barco Synergi. Vanuit IMCG...
 8. Maarten de Ruiter

  Ervaring met Roche Navify?

  Door Roos van Eijk Kent iemand van jullie NAVIFY van Roche? Een MDO applicatie waarmee ook regionaal gewerkt kan worden. Wij hadden deze nog niet in beeld, jullie wel? Zo ja: heeft iemand al ervaringen hiermee (gehoord)?
Bovenaan