zib-compliance

 1. Theone Joostensz

  Leren van elkaar op digitaleuitwisseling.nl

  Steeds meer mensen weten het Kennisplatform digitaleuitwisseling.nl te vinden en delen daar hun vragen en ervaringen op het gebied van digitale gegevensuitwisseling. ‘Door in gesprek te gaan met elkaar ontwikkelen we gezamenlijk kennis en kunde’, zeggen platformleden van het eerste uur @Seraya...
 2. C

  zib-compliance algemeen i-Ziekenhuis stelling 4 "Zorgverleners moeten zorgbreed afspraken maken over wat er geregistreerd moet worden anders blijft hergebruik een illusie"

  Tijdens de laatste bijeenkomst van i-Ziekenhuis van 30 maart vroegen we de deelnemers om te reageren op vier stellingen, elk over een categorie van het zib-compliance raamwerk. De vierde stelling luidde: “Zorgverleners moeten zorgbreed afspraken maken over wat er geregistreerd moet worden...
 3. C

  zib-compliance user interface Reacties derde stelling i-Ziekenhuis "Voor een zib-compliant systeem moet je ook eisen stellen aan de user interface"

  In het kader van het einde van het programma Registratie aan de bron hebben we 30 maart de behaalde resultaten uitgelicht. Daarbij hebben we de deelnemers gevraagd om te reageren op vier stellingen, elk over een categorie van het zib-compliance raamwerk. De derde stelling luidde: “Voor een...
 4. C

  zib-compliance externe interface Reacties i-Ziekenhuis op stelling 2 "We moeten in Nederland kiezen voor één communicatiestandaard, namelijk FHIR"

  "We moeten in Nederland kiezen voor één communicatiestandaard, namelijk FHIR." In het kader van het einde van het programma Registratie aan de bron hebben we 30 maart de behaalde resultaten uitgelicht. Daarbij hebben we de deelnemers gevraagd om met behulp van Mural te reageren op vier...
 5. C

  zib-compliance algemeen Reacties i-Ziekenhuis op stelling 1 "“Het interne datamodel van epd’s moet gebaseerd zijn op de zibs”

  Op 30 maart hebben we in het kader van het einde van het programma Registratie aan de bron de behaalde resultaten uitgelicht. Daarbij hebben we de deelnemers gevraagd om met behulp van Mural te reageren op vier stellingen, elk over een van de categorieën van het zib-compliance raamwerk. Daar...
 6. Theone Joostensz

  Eindevent: Dáárom Registratie aan de bron!

  Je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het online eindevent van Registratie aan de bron op vrijdag 11 maart van 13.00 tot 16.15 uur. Het belooft een boeiende bijeenkomst te worden met interactieve deelsessies en een interessante discussie met gerenommeerde panelleden onder leiding...
 7. I

  zib-compliance algemeen Stelling: nieuwe zib nodig voor behandelresultaat

  We zijn benieuwd naar jullie mening over de volgende stelling: Er moet een zib komen om het resultaat van een behandeling zorgbreed vast te leggen. De zib UitkomstVanZorg lijkt nu alleen voor het verpleegkundige domein te zijn bedoeld. a. Ja, want….. b. Nee, is niet nodig c. Nee, het is beter...
 8. S

  Gebruik zib publicatie 2017 of 2020; ervaringen en de toekomst?

  Vanuit Verenso ontwikkelen wij een minimale dataset (MDS) voor specialisten ouderengeneeskunde. Hierbij willen wij de MDS zoveel mogelijk laten aansluiten bij bestaande zibs. In de keuze op welke publicatie zibs we de MDS baseren lopen we er tegenaan dat de zibs van de 2020 publicatie in...
 9. C

  zib-compliance algemeen Wat wordt bedoeld met 'binding' van een waardelijst?

  Vanaf Pre-publicatie 2018-1 is het attribuut binding bij waardelijsten in de zibs geïntroduceerd. In Publicatie 2017 komt binding nog niet voor. De binding geeft aan in welke mate een waardelijst bij implementatie exact overeen moet komen met de waardelijst die in de zib voor dat concept...
 10. Michael van der Zel

  zib-compliance algemeen NullFlavor of SNOMED

  Bij implementatie merken we dat die NullFlavor gewoon lastig is. Meer een technisch ding, voor de hard-coded dingen zeg maar. Dus als het systeem masked bij anonimiseren b.v. Ik zou nu dus zeggen gebruik CD met SNOMED CT als de gebruiker de keuze kan maken en NullFlavor als het systeem het doet...
 11. floorklijn

  Vraag over modelleren van bij elkaar horende bevindingen mbv zib Algemene Meting

  In het radiologieverslag voor borstkanker worden verschillende bevindingen geregistreerd, die allen gebaseerd zijn op dezelfde beeldvormende verrichting. Bijv wanneer er een MRI verricht wordt, worden de volgende bevindingen op basis van de MRI gedaan omtrent een afwijking: de afmeting de...
 12. Daniel Woning

  Epic on FHIR

  Epic heeft hun FHIR ondersteuning mooi gedocumenteerd: https://fhir.epic.com/ Is dit ook voor Chipsoft en/of andere EPD's ook zo mooi gedocumenteerd?
 13. C

  zib-compliance externe interface Hoe zorgen we voor (zorgbrede) interoperabiliteit bij uitwisselen van diagnoses via zib Probleem?

  Bij gegevenselement ProbleemNaam in de zib Probleem kunnen verschillende codestelsels gebruikt worden, onder andere de DHD Diagnosethesaurus, ICF, en de DSM-V. Dit zijn codestelsels die in verschillende domeinen van de zorg gebruikt worden voor het vastleggen van een ProbleemNaam. Deze...
 14. C

  zib-compliance algemeen Wat houdt zib-compliance in?

  Zib-compliance gaat over de mate waarin de implementatie van zibs in een informatiesysteem overeenkomt met de specificatie van de zibs en de manier waarop de zibs bedoeld zijn om hergebruik van informatie mogelijk te maken Een informatiesysteem is volledig zib-compliant als het zorggegevens...
 15. C

  zib-compliance externe interface Wat betekent het voor de interoperabiliteit als systemen zibs niet op dezelfde manier hebben geïmplementeerd?

  Dat betekent in de meeste gevallen dat de interoperabiliteit tussen systemen en daarmee ook het mogelijk hergebruik van gegevens door gebruikers van beide systemen niet optimaal is. Kijkend naar de definitie van de zibs is het heel legitiem dat zibs verschillend in systemen worden ingericht. Zo...
 16. C

  zib-compliance user interface Wat houdt “soft-compliance” in?

  De term "soft-compliance" wordt in de context van de user interface gebruikt. Een scherm kan zib-compliant zijn, maar moet de gebruiker ook ondersteunen om de gegevens op een zib-compliant manier in te voeren. Als een bepaald gegeven wel zib-compliant kán worden ingevoerd maar het is niet...
 17. C

  zib-compliance user interface Moeten zorgverleners (hele) zibs vastleggen? En in hoeverre moet een zorgverlener weten wat een zib is?

  Een zorgverlener hoeft niet te weten wat een zib is en een zorgverlener hoeft zeker niet per definitie hele zibs vast te leggen. Zibs zijn informatiemodellen van klinische concepten die “onder de motorkap” van het systeem gebruikt worden. In het scherm dat de zorgverlener gebruikt moeten alleen...
 18. C

  zib-compliance user interface Wat betekent het dat een scherm “zib-compliant” is?

  Allereerst een paar opmerkingen over wat het niet betekent: Dat een scherm zib-compliant is betekent niet dat dit voorschrijft hoe het eruitziet qua lay-out. Dat is aan de leverancier in samenspraak met de gebruikers. Het betekent ook niet dat je de zibs “letterlijk” op de schermen moet...
 19. C

  zib-compliance interne inrichting Kunnen alle gegevens die in het epd vastgelegd worden ook als zib hergebruikt worden?

  Of dat mogelijk is, hangt af van hoe de mapping van de zibmodellen op het interne datamodel van een systeem is uitgevoerd. Neem bijvoorbeeld een specifiek onderdeel van het epd, het operatieverslag. Als de gegevens die in een operatieverslag worden vastgelegd in deze mapping zijn meegenomen, dan...
 20. C

  zib-compliance interne inrichting Wat houdt “mapping” in?

  De term mapping kan worden gebruikt voor twee verschillende, maar samenhangende aspecten van het inrichten van zibs in een informatiesysteem (met behoud van het systeem-eigen interne datamodel). Mapping van een “veld” (gegevenselement) in het zibmodel op een veld in de database van het...
Bovenaan