Geautomatiseerd MDO verslagen uitwisselen via XDS binnen keten

Tim van Heumen

New member
Werkgever
Radboudumc
Aan welke programma's ben je verbonden?
  1. Naar Regionale Oncologienetwerken
  2. Twiin
XDS zelf bevat geen specifieke functionaliteiten om een regionaal MDO te ondersteunen, zoals het opstellen van een MDO-agenda, het ondersteunen van de MDO-workflow, het aanmelden van patiënten of het opstellen van een MDO-verslag.
In het Radboudumc worden via het uitwisselplatform van Epic, Care Everywhere, BgZ bestanden verrijkt met artsen notities/MDO-verslagen die beschikbaar worden gesteld aan andere ziekenhuizen via XDS. Externe ziekenhuizen kunnen deze BgZ bestanden via XDS aanvragen bij Care Everywhere (On demand). Via Care Everywhere wordt er via XDS een BgZ/CCDA format XML terug gestuurd die zij met een stylesheet kunnen bekijken in hun XDS viewer.

Voordat Care Everywhere on demand BgZ gegevens gaat ontsluiten en via het XDS netwerk gaat delen moet er aan twee voorwaarden worden voldaan:
  • Er moet een SBV-Z gevalideerd BSN zijn en het WID moet geverifiëerd zijn;
  • De patiënt moet expliciet toestemming hebben gegeven voor het delen van zijn gegevens met andere ziekenhuizen.
Ziekenhuizen die patiënten aanmelden voor een MDO stellen alle beelden/radiologische verslagen wel beschikbaar via XDS waarbij het BSN wordt overgenomen uit de verwijsbrief en wordt gevalideerd. Maar de patiënt komt nooit in het Radboudumc waardoor WID niet geverifiëerd kan worden en toestemming voor uitwisseling een probleem is. Hierdoor kunnen we de MDO verslagen niet geautomatiseerd digitaal terug aanbieden aan het aanvragende ziekenhuis via XDS.

Zijn er anderen die hier al over nagedacht hebben? Die misschien een workflow hebben bedacht waarbij het wel mogelijk is om XDS te gebruiken om in dit soort situaties verslagen uit wisselen? We horen het graag!
 
Oplossing
Ik heb in november 2021 het eindrapport van een uitgebreide regionale pilot gedeeld met de naam 'Regionale beschikbaarheid patiëntsamenvatting (in XDS-NN) tbv Hartnet en Citrien. Deze is ook te vinden op dit kennisplatform bij regio Groningen. Hierin staat op pagina 18 exact de situatie beschreven die jij ook benoemt Tim. De enige oplossing die we voorlopig hebben is om een tijdelijke toestemming toe te staan, exact zoals jij zegt Nico. We gaan daarmee binnenkort in de praktijk starten nu we sinds ca twee maanden vanuit het UMCG ook alle brieven automatisch delen via XDS, daar was het wachten nog op. We gaan dan kijken of het inzetten van de tijdelijke toestemming in de praktijk werkt. We hebben we wel tot nader order toestemming om...

Nico Meijer

New member
Twiin
Werkgever
Amphia
Zou het (technisch) mogelijk zijn om dit met een beperkt of een tijdelijk consent op te lossen? Je mag een tijdelijk consent geven als er sprake is van een acute situatie. Omdat er in dit geval geen andere informatie van de patiënt beschikbaar is zou dit misschien een constructie kunnen zijn.
Het is wel iets waar wij zijdelings over nagedacht hebben maar wat nog niet concreet genoeg is om echt naar een oplossing te zoeken.
Ik ben geen jurist, maar dit soort mazen in de wetgeving worden vaker gebruikt/misbruikt.
 

Gerard van Kernebeek

New member
Reg. Oncologienetw.
Twiin
Werkgever
Universitair Medisch Centrum Groningen
Ik heb in november 2021 het eindrapport van een uitgebreide regionale pilot gedeeld met de naam 'Regionale beschikbaarheid patiëntsamenvatting (in XDS-NN) tbv Hartnet en Citrien. Deze is ook te vinden op dit kennisplatform bij regio Groningen. Hierin staat op pagina 18 exact de situatie beschreven die jij ook benoemt Tim. De enige oplossing die we voorlopig hebben is om een tijdelijke toestemming toe te staan, exact zoals jij zegt Nico. We gaan daarmee binnenkort in de praktijk starten nu we sinds ca twee maanden vanuit het UMCG ook alle brieven automatisch delen via XDS, daar was het wachten nog op. We gaan dan kijken of het inzetten van de tijdelijke toestemming in de praktijk werkt. We hebben we wel tot nader order toestemming om deze 'maas in de wet' in te zetten.
 
Oplossing

Maarten de Ruiter

Administrator
Reg. Oncologienetw.
Twiin
RadB
Redactie
Werkgever
Universitair Medisch Centrum Groningen
Aan welke programma's ben je verbonden?
  1. Naar Regionale Oncologienetwerken
Zou het (technisch) mogelijk zijn om dit met een beperkt of een tijdelijk consent op te lossen? Je mag een tijdelijk consent geven als er sprake is van een acute situatie. Omdat er in dit geval geen andere informatie van de patiënt beschikbaar is zou dit misschien een constructie kunnen zijn.
Het is wel iets waar wij zijdelings over nagedacht hebben maar wat nog niet concreet genoeg is om echt naar een oplossing te zoeken.
Ik ben geen jurist, maar dit soort mazen in de wetgeving worden vaker gebruikt/misbruikt.
Dag Nico,
voor de volledigheid hierbij de link naar het door Gerard genoemd eindrapport waarin dit beschreven is.
 

Igor Schoonbrood

New member
Reg. Oncologienetw.
Werkgever
MUMC+
Bovenop XDS kan je gebruik maken van Workflows (XDW). Je zou op basis van deze workflow toegang kunnen verlenen aan personen die op het juiste moment in de workflow iets met bepaalde data mag/moet doen. Data komt dan alleen bij de juiste persoon, op het juiste tijdstip beschikbaar. Zo kan je dus ook de toegang beperken als de taken in de workflow zijn uitgevoerd.

Ik kom dit helaas in de praktijk nog te weinig tegen. Maar het kan wel.

Gr.
Igor Schoonbrood
 

Laurens

Klinisch Informaticus
Reg. Oncologienetw.
Twiin
RadB
Redactie
Werkgever
Radboudumc
Aan welke programma's ben je verbonden?
  1. Naar Regionale Oncologienetwerken
  2. Twiin

Iris

Administrator
Reg. Oncologienetw.
Twiin
RadB
Redactie
Werkgever
Werkzaam binnen een van de programma's
Aan welke programma's ben je verbonden?
  1. Naar Regionale Oncologienetwerken
We hebben begrepen dat ZorgNet Oost XDW heeft geïmplementeerd. @Sjanne is bezig om via de projectleider wat meer informatie te verkrijgen.
 

Jeroen Bertens

New member
Werkgever
UMC Utrecht
Aan welke programma's ben je verbonden?
  1. Ik ben niet aan een specifiek programma verbonden
Voor zover nog niet bekend: in het programma "Data Delen Midden Nederland" zijn we momenteel bezig met de opschaling van regionale oncologische MDO's. Kortgezegd wordt informatie van de deelnemende ziekenhuizen via XDS/IHE en FHIR beschikbaar gesteld aan het MDO Platform (Vitaly van Open Line). Via het MDO platform wordt het MDO-verslag aan alle deelnemende ziekenhuizen beschikbaar gesteld (apart affinity domain voor Vitaly). We maken dus wel gebruik van XDS, maar daar bovenop een platform voor de MDO-workflow van aanmelden tot verslag. Informatie over dit programma wordt op diverse plaatsen gedeeld. O.a. recent op HIMSS Helsinki, via Citrien.
 

Bassink

New member
Werkgever
Werkzaam binnen een van de programma's
Aan welke programma's ben je verbonden?
  1. Een ander programma
ZorgNetOost heeft een aantal jaren geleden een XDW oplossing gemaakt tussen ZGT en MST om het MDO, met name het aanvraagproces voor een MDO in het andere ZH te ondersteunen.

Indien iemand de laatste informatie wenst is het goed om Pim Kwakman van ZorgNetOost te benaderen, zie website ZNO.
 
Bovenaan