• Beste gast, wij willen dit platform constant verbeteren maar hebben daarbij jouw hulp nodig!
    Wil je een paar minuten van je tijd spenderen aan deze korte enquête?

Grondslag voor gegevensverwerking voor een MDO?

E. Zwarter

Well-known member
Ambassadeur
Organisatie
Erasmusmc
Een vraag omtrent de gegevensverwerking voor een MDO. Wie heeft laten uitzoeken wat de grondslag is voor de gegevensverwerking van medische informatie tijdens een MDO?

De AVG kent zes grondslagen: toestemming, uitvoering van de overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang van betrokkene of andere personen, algemeen belang of gerechtvaardigd belang.

Ik hoor 1) toestemming en 2) uitvoering van de WGBO dominant naar voren, maar het kan er maar een zijn, toch?
En de andere grondslagen lijken we uit het oog verloren te zijn onder druk van de Wabgvz.
 
Interessante vraag Erik. Bij ons speelt ook rondom het gebruik van MDO portalen constant nog de vraag wat de reikweidte van de verkregen grondslag überhaupt is. Immers als resultaten van een MDO bespreking worden gedeeld op het regionale MDO portaal, wordt dan/kan dan beperkt worden welke zorgverleners toegang hebben tot deze informatie? Heeft de patiënt dáárvoor dan im/expliciet toestemming verleend?

Dat er onderscheid kan worden gemaakt in zorgaanbieder (het ene ziekenhuis wel, het andere niet) geloof ik nog wel (al vraag ik me af of dat in de praktijk gebeurt), maar binnen een organisatie het onderscheid op professional niveau. Misschien wijk ik af van jouw vraagstelling maar een kijkje in de keuken bij iemand die dit gebruikt en/of uitgezocht is, is zeker interessant!
 
Maar op basis van welke van de 6 grondslagen van de AVG wordt bij jullie uitgewisseld?
 
Laatst bewerkt:
Hoi Erik, Volgens mij valt dit onder rechtstreeks betrokkenen bij de behandeling, zie KNMG richtlijn 2022 pagina 16.
In dit kader zou ik zeggen uitvoering van de overeenkomst.

Hulpverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van een behandelingsovereenkomst, worden ook wel ‘rechtstreeks betrokkenen’ genoemd. Tussen deze hulpverleners geldt de zwijgplicht niet. Dit betekent dat aan rechtstreeks betrokkenen informatie over de patiënt mag worden verstrekt, voor zover dit noodzakelijk is voor de door hen te verrichten werkzaamheden. Wanneer hiervan sprake is, is dus geen toestemming van de patiënt vereist. Wel moet deze wijze van informatieverstrekking voor de patiënt kenbaar zijn. De patiënt heeft het recht om hiertegen bezwaar te maken. Rechtstreeks betrokkenen zijn in het algemeen personen die als behandelteam, op gelijk gerichtewijze, betrokken zijn bij de uitvoering van dezelfde behandelingsovereenkomst met een patiënt. Te denken valt aan personen die de arts bij zijn werkzaamheden assisteren, zoals verpleegkundigen en assistenten. Daarnaast valt onder de rechtstreeks betrokkenen ook bijvoorbeeld de collega-vakgenoot aan wie advies wordt gevraagd in het kader van de behandeling.
 
Hoi Erik, Volgens mij valt dit onder rechtstreeks betrokkenen bij de behandeling, zie KNMG richtlijn 2022 pagina 16.
In dit kader zou ik zeggen uitvoering van de overeenkomst.

Hulpverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van een behandelingsovereenkomst, worden ook wel ‘rechtstreeks betrokkenen’ genoemd. Tussen deze hulpverleners geldt de zwijgplicht niet. Dit betekent dat aan rechtstreeks betrokkenen informatie over de patiënt mag worden verstrekt, voor zover dit noodzakelijk is voor de door hen te verrichten werkzaamheden. Wanneer hiervan sprake is, is dus geen toestemming van de patiënt vereist. Wel moet deze wijze van informatieverstrekking voor de patiënt kenbaar zijn. De patiënt heeft het recht om hiertegen bezwaar te maken. Rechtstreeks betrokkenen zijn in het algemeen personen die als behandelteam, op gelijk gerichtewijze, betrokken zijn bij de uitvoering van dezelfde behandelingsovereenkomst met een patiënt. Te denken valt aan personen die de arts bij zijn werkzaamheden assisteren, zoals verpleegkundigen en assistenten. Daarnaast valt onder de rechtstreeks betrokkenen ook bijvoorbeeld de collega-vakgenoot aan wie advies wordt gevraagd in het kader van de behandeling.
Hi Dennis, dank je voor je reactie. Zo heeft iedereen er wel een beeld bij en is er behoefte aan een eenduidige vaststelling. Hoe zie jij het proces om dit “te laten” vaststellen als grondslag?
 
Lees met interesse mee. In de regio Amsterdam speelt deze vraag ook rond het netwerkzorgplatform, wat je met een beetje goede wil als een uitgebreid asynchroon MDO kan zien. In het algemeen wil je de toestemming pas als uiterste middel inzetten. We kunnen er in de netwerkzorg context niet omheen, omdat informatie vooraf wordt gedeeld om toekomstige toepassingen te kunnen faciliteren. Bovendien is het netwerk breder dan alleen de medisch professional. Dus om terug te komen op je vraag, zou je op grond van de behandelrelatie in het MDO een heel eind moeten kunnen komen, mits je de patient goed informeert.

Het proces om dit vast te stellen als grondslag gebeurt in Amsterdam met de FG's en SO's van de betrokken netwerkpartners, als onderdeel van de kader-DPIA.
 
Dank voor vraag en discussie. Is het niet ook een taak voor de leverancier van de portal om gebruikers op de hoogte te stellen van deze grondslag, en daarbij voorwaarden voor gebruik te formuleren?

In de 1e lijn wordt veel gebruikt gemaakt van de zogenaamde Patz-portal een systeem waarbij we MDO rondom palliatieve zorg faciliteren. Ik ben als gebruiker nooit op de hoogte gesteld van de voorwaarden voor gebruik, onder andere zorgvuldig toestemming vragen en dit registreren in mijn HIS lijkt me wel een vereiste.
 
Terug
Bovenaan