zib-compliance externe interface Hoe zorgen we voor (zorgbrede) interoperabiliteit bij uitwisselen van diagnoses via zib Probleem?

C

Christine van der Aa

Guest
Bij gegevenselement ProbleemNaam in de zib Probleem kunnen verschillende codestelsels gebruikt worden, onder andere de DHD Diagnosethesaurus, ICF, en de DSM-V. Dit zijn codestelsels die in verschillende domeinen van de zorg gebruikt worden voor het vastleggen van een ProbleemNaam. Deze codestelsels sluiten aan bij de manier waarop zorgverleners in een bepaald domein gewend zijn om gegevens vast te leggen.
Als gegevens uitgewisseld worden met andere zorgaanbieders is de eis dat dit op een interoperabele manier gebeurt: eenheid van taal over de verschillende zorgdomeinen heen.
Dat wordt bereikt door bij uitwisseling van gegevens (in HL7 CDA, HL7 FHIR of een andere communicatiestandaard) altijd de SNOMED CT-code in het gegevenselement ProbleemNaam mee te geven.

Dus: vastleggen in domeinspecifieke (interface-)terminologie, uitwisselen op basis van SNOMED CT. Als een uitwisseling beschreven wordt in een informatiestandaard, wordt dit ook in de informatiestandaard opgenomen.

NB: Bij uitwisseling binnen een domein zou daarnaast ook de domeinspecifieke code kunnen worden uitgewisseld.
 
Laatst bewerkt door een moderator:
De DHD Diagnosethesaurus is voor het grootste deel (maar nog niet volledig) gemapt op SNOMED, wat uitwisseling dmv SNOMED mogelijk maakt. Hoe is dit voor de ICF en DSM-V? Worden deze stelsels (volledig) gedekt?
 

Michael van der Zel

New member
Reg. Oncologienetw.
Werkgever
Universitair Medisch Centrum Groningen
Wie zou de mapping van ICT en DSM-V op SNOMED CT moeten doen?
Wordt er al samengewerkt met het Nationale Terminologie Centrum?
 
C

Christine van der Aa

Guest
@Harmke Groot, zou jij de vragen van Anne en Michael kunnen beantwoorden? Bij mijn weten is er wel een mapping op de ICF, maar hoe en wat weet ik niet.
 

Lonneke Vermeulen

New member
Reg. Oncologienetw.
Werkgever
IKNL
Aan welke programma's ben je verbonden?
  1. Naar Regionale Oncologienetwerken
Is de mapping van al deze standaarden op SNOMED CT een één op één mapping, of gaat er hierbij ook informatie (details / verfijning) verloren?
Als er namelijk een (nuance) verschil in zit, dan lijkt het me handig om altijd datgene wat geregistreerd is en de SCT-code mee te sturen.
 

Harmke Groot

New member
De ICF is momenteel niet gemapt op SNOMED CT. Er is overigens wel een nieuwe versie van ICF onderweg en mogelijk zou er daarna wel (op internationaal niveau) effort in een mapping gestoken kunnen worden. Indien dat gebeurt (want mapping is een uitdaging gezien het karakter van beide terminologiestelsels) dan zouden we een SNOMED CT--> ICF mapping verwachten, unidirectional dus. Maar voorlopig is het nog niet zover.

De DSM-V is deels gemapt op SNOMED CT.

Wellicht interessant: ICPC is gemapt op SNOMED CT: https://www.nictiz.nl/nieuws/belang...nsuitwisseling-tussen-huisarts-en-ziekenhuis/
 
C

Christine van der Aa

Guest
Nou, of het toevallig is of niet, het is daar de afgelopen tijd ook bij ons over gegaan. Vandaar dat we dit punt ook al op het forum hadden gezet. En inderdaad is het idee om zo nodig ook de gegevens mee te sturen zoals die in het eigen systeem zijn vastgelegd. Het wordt denk ik pas lastig als een bepaalde term niet op een SCT-code is gemapt. Dat is dus wel een aandachtspunt.
 
Bovenaan