zib-compliance algemeen Kardinaliteit in zibs

C

Christine van der Aa

Guest
In de zibs wordt de kardinaliteit van elk gegevenselement vermeld. Maar wat houdt deze term eigenlijk in? Wat betekent het voor de inrichting van een epd? En voor de invulling van een gegevenselement door zorgverleners?

De betekenis van de verschillende codes is als volgt:

1635335883790.png

Er is nogal eens discussie over hoe de kardinaliteit van een bepaald zib-gegevenselement geïnterpreteerd moet worden bij het inrichten van een epd. Daarom is binnen het Architectuurteam zibs samen met het zib-centrum van Nictiz een notitie over de betekenis van kardinaliteit in de context van zibs geschreven en gepubliceerd.

Heb jij nog andere vragen of opmerkingen over dit onderwerp? Laat je reactie dan achter in dit forum.
 

Michael van der Zel

New member
Reg. Oncologienetw.
Werkgever
Universitair Medisch Centrum Groningen
Er is nog wat discussie binnen het research en ook beetje in het analyse domein rondom kardinaliteiten.
Soms zijn voor de zorg verplichte elementen niet nodig of niet toegestaan om naar het research of rapportage domein te brengen.
Daarvoor is de NullFlavor en of binnen FHIR is hier de DataAbsentReason voor. Daarmee kan je aangeven bij een verplicht veld dat het er niet is, omdat het niet mag ihkv anonimisatie of omdat het betreffende onderzoek of rapportage die gegevens niet heeft aangevraagd.
Als de kardinaliteit dan 1..1 of 1..* is, moet je het element wel sturen, maar markeer je hem als MASKED b.v.

Ik ben van mening dat je de kardinaliteiten voor zorg goed moet zetten (best strikt eigenlijk) en voor research en analyse kan je middels NullFlavors er vanaf wijken.
 
Een deel van de discussie zit hem mogelijk ook in het door elkaar halen van kardinaliteiten en conformiteiten. De kardinaliteit zegt iets over of het gegeven voorkomt, de conformiteit of je het ook verplicht / optioneel / niet wilt hebben (zie ook mijn opmerking bij externe interface). Wat je er volgens in stopt is wellicht nog een derde (bijv. niet de originele waarde, maar een versleuteling, of een NullFlavor). Voor al deze aspecten kun je per situatie afspraken maken, binnen de speelruimte die geboden wordt.
 

Gé Klein Wolterink

New member
Werkgever
Werkzaam binnen een van de programma's
Dit is best wel een belangrijk maar ook ingewikkeld onderwerp waar volgens mij nog veel onbegrip over is.
Het is onderdeel van de hele keten:
  • Wat legt de zorgverlener vast (gedrag)?
  • Wat voor eisen stellen we aan de schermen; wat kan de zorgverlener vaststellen en hoe wordt hij/zij daarbij ondersteund?
  • Wat voor eisen stellen we aan de systemen/databases, welke gegevens(elementen) kun je erin opslaan en er op de gewenste manier weer uit halen? --- hier speelt kardinaliteit een rol
  • Wat voor eisen stellen we aan de uitwisseling, hoe moeten die berichten/documenten eruit zien? --- hier speelt conformiteit en zaken als NULLFLAVOR een rol
En dit aan de zendende/opleverende en ontvangende/opvragende kant. Zie ook het plaatje hieronder voor de hele keten.
Als we hier niet helderheid in krijgen en naar mijn mening ook landelijke afspraken over maken heeft dat impact op de mate van hergebruik die mogelijk is.

1638347018719.png
 
Laatst bewerkt:
Conformiteit en kardinaliteit spelen ook een rol binnen de registratieafspraken (zoals je die hierboven hebt benoemd) die je met elkaar maakt, en hebben via die weg ook invloed op het ontwerp en de inhoud van de schermen (user interfaces).
 
S

sbansie

Guest
In mijn project 'Eenduidig registreren, zo doen we dat!' binnen het programma Registratie aan de bron willen we vanuit observaties uit het veld naar landelijke afspraken over het vastleggen van zorginformatie in het epd. Wat spreken we met elkaar af om minimaal vast te leggen? Wat is (soms) relevant en in welke context? En hoe leggen we vast?
Mijn vraag hoe kom je vanuit deze landelijke afspraken naar afspraken over kardinaliteit en conformiteit? En hoe lang zijn de doorlooptijden om vanuit de praktijk de zibs aan te passen? Hoe zien jullie de rol van de epd-leveranciers?
 
C

Christine van der Aa

Guest
Ik stel me zo voor dat als er over een bepaalde zib landelijk overeenstemming is over wat er minimaal relevant is om vast te leggen, dat dit dan ook zijn weg kan vinden naar het zibmodel zelf.
@Ali Zada , hoe denken jullie daar vanuit het zib-centrum over?

Maar dat zou ook betekenen dat de implementaties daarmee overeen moeten (gaan) komen, en dan komen de leveranciers uiteraard in beeld.
 
Bovenaan