Achtergrond Overzicht Mdo-portalen: Wat biedt de markt?

Algemeen achtergrond artikel

Maarten

Administrator
Reg. Oncologienetw.
Twiin
RadB
Redactie
Werkgever
Universitair Medisch Centrum Groningen
In deze handreiking zijn een aantal in de markt bekende leveranciers beschouwd. Mogelijk bevat die selectie niet alle voor dit doel beschikbare applicaties in de markt. Voor nu hopen we echter dat de beschikbare informatie kan bijdragen aan het verkleinen van de selectie of misschien het bevestigen van een reeds gekozen voorkeursleverancier. Aanvullingen, opmerkingen en suggestie voor verbetering op de handreiking kunnen in reply op dit topic gegeven worden, op die manier willen we het document verder ontwikkelen en actueel houden.

Over de stand van zaken in de verschillende regio's verscheen eerder een nieuwsbericht op de Citrien website.
 

Bijlagen

  • Marktverkenning mdo-portalen versie 0.9.pdf
    415,8 KB · Weergaven: 117
Bovenaan