• Beste gast, wij willen dit platform constant verbeteren maar hebben daarbij jouw hulp nodig!
    Wil je een paar minuten van je tijd spenderen aan deze korte enquête?

VIPPtathon brengt gegevensuitwisseling met PGO’s een stap verder

Hoe zorgen we voor een soepele gegevensuitwisseling tussen zorginstellingen en de persoonlijke gezondheidsomgeving, PGO, van de patiënt? Met die uitdaging gingen zorginstellingen, PGO-, EPD- en ICT-leveranciers onlangs aan de slag tijdens de eerste VIPPtathon; een grootschalig testevenement georganiseerd door VIPP5, Stichting MedMij, VZVZ en Nictiz.

Paul Hoogland, programmamanager VIPP5

Paul Hoogland.jpg
Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een app of website die patiënten één omgeving biedt waarin zij hun gezondheidsgegevens van verschillende zorgverleners kunnen verzamelen. Het gaat om informatie die ziekenhuizen, huisartsen en andere zorgaanbieders in hun elektronisch patiëntendossiers (EPD) bijhouden. Die gegevens moeten vervolgens op de juiste manier in de PGO terechtkomen en gepresenteerd worden. Dat gaat nog weleens mis met als gevolg dat de patiënt die zijn of haar gegevens raadpleegt een foutmelding ziet of een leeg scherm. Ergens in de keten hapert er dan iets. De vraag is alleen: waar precies? Is de informatie niet of op een verkeerde manier geregistreerd? Wordt informatie niet op de juiste manier overgenomen in de PGO of is ze elders in de pijplijn kwijtgeraakt?


Leren van elkaar
Om hier beter zicht op te krijgen, organiseerde VIPP5 samen met Stichting MedMij, VZVZ en Nictiz een zogenaamde VIPPtathon; een testevenement van een dag, waarbij verschillende partijen bij elkaar kwamen om samen te testen en te leren van elkaar. Dat gebeurde in een open en gebroederlijke sfeer: zorgaanbieders bogen zich met PGO-leveranciers over de vraag: wat staat er in mijn dossier en wat komt daarvan ook daadwerkelijk goed over in de PGO? PGO-leveranciers keken bij elkaar in de keuken: o, hebben jullie dat zó opgelost? Dat kunnen wij ook gaan doen! Mensen constateerden dat ze tegen dezelfde problemen aanlopen en dat de algehele kwaliteit omhoog gaat als ze gezamenlijk afspraken maken.

VIPPtathon.jpg
Tijdens de VIPPtathon werkten ICT'ers van de verschillende partijen in de keten gebroederlijk met elkaar samen.

Registratie van zibs
Een van de zaken die aan bod kwamen, was het registreren middels zorginformatiebouwstenen, zibs. We hebben afgesproken dat we de volledige Basisgegevensset Zorg (BgZ) aanleveren vanuit de zorginstellingen. Maar zib-compliancy is een heikel punt. Afhankelijk van het ziekenhuis of de epd-leverancier worden sommige zibs nog niet ondersteund. Dit betekent dat niet de hele BgZ meegestuurd wordt, maar slechts 26 van de 28 zibs, bijvoorbeeld. Wat betekent dat nou voor de patiënt? Stel, je bent naar het ziekenhuis geweest waar je een uitgebreide sociale anamnese hebt gehad en waar je van alles hebt verteld. Als je dan vervolgens je gegevens opvraagt in je PGO en daar ‘gegevens onbekend’ ziet staan, dan word je daar niet echt vrolijk van. Mijn voorstel zou zijn om met elkaar af te spreken dat we daar een standaardtekst voor maken. Bijvoorbeeld: op dit moment zijn deze gegevens niet beschikbaar in deze PGO.

Relevante zorginformatie
Een andere discussie ging over zogenaamde relevante en niet relevante patiëntinformatie. Relevante patiëntinformatie heb je altijd nodig bij alle zorgprocessen, zoals de geboortedatum van de patiënt. Die informatie wordt altijd geregistreerd en moet ook altijd worden meegestuurd naar de PGO. Er is ook informatie die niet in alle gevallen relevant is voor het zorgproces. Die informatie wordt niet altijd geregistreerd en dus ook niet meegestuurd naar de PGO. Een goed voorbeeld hiervan is het telefoonnummer van de patiënt. We hebben afgesproken dat als je als zorginstelling het telefoonnummer van de patiënt wél registreert, dat het dan ook moet worden meegestuurd naar de PGO. Informatie die je wel meestuurt, moet vervolgens ook goed getoond worden. Bij dat laatste gaat het nog weleens fout. Ik merk dat men zich heel erg heeft gefocust op de velden die altijd meegestuurd moeten worden, maar wat minder aandacht heeft gehad voor de velden die niet altijd meegestuurd worden.

Bewust onbekwaam
Eerlijk gezegd had ik verwacht dat we tijdens de VIPPtathon een stuk verder zouden zijn in het proces. Immers, de PGO-leveranciers en de deelnemende ICT-leveranciers, de dienstverleners zorgaanbieder, zijn allemaal gekwalificeerd door MedMij. De zorginstellingen hebben zelf ook allerlei tests gedaan en zijn afgelopen september in productie gegaan. Ik had verwacht dat de basis klaar was, dat alle gegevens die je registreert ook op de juiste manier in de PGO terechtkwamen. Dit is overigens niet bedoeld als diskwalificatie, maar blijkbaar komen fouten in de keten pas naar boven als je daadwerkelijk fysiek bij elkaar zit en met elkaar op het scherm kijkt: ik lever dit aan, wat komt er dan bij jou uit? Het leuke van de VIPPtathon is dat we dit nu allemaal gezien hebben met elkaar, dat we nu allemaal bewust onbekwaam zijn. We zien dat we met elkaar in de keten moeten testen.

Testomgevingen maken
Mijn wens is dat we verschillende testomgevingen maken waarmee we zorginstellingen en PGO-leveranciers helpen om de basis op orde te krijgen. Zoals een PGO-testomgeving voor zorgaanbieders waarmee ze direct kunnen zien of de inhoud van hun dossier goed overkomt in de PGO. Je kunt daar dan met jouw eigen epd-leverancier over in gesprek gaan. Aan de andere kant zou ik ook een testomgeving willen ontwikkelen voor PGO-leveranciers. Die zouden dan bijvoorbeeld een simulatieziekenhuis kunnen selecteren en als patiënt de volledig ingevulde BgZ ophalen, inclusief de relevante en facultatieve gegevens.

Stap verder
De komende tijd hopen we met elkaar de basis op orde te krijgen. Eind januari organiseren we weer een VIPPtathon met als doel om opnieuw met de verschillende partijen in de keten bij elkaar te zitten om dan de niet-standaard patiënten te testen, zoals patiënten die een dossier hebben in twee verschillende ziekenhuizen. Daarmee willen we de kwaliteit van het MedMij afsprakenstelsel weer een stap verder brengen.

Wat zijn jouw ervaringen met PGO’s? Waar loop jij tegenaan? Heb je een mooie good practice om te delen? Ik nodig je graag uit om een reactie achter te laten in de comments!
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Je schrijft:
1. “… kunnen verzamelen”. En delen dus. Het omvat verder diensten zoals het maken van afspraken, het aanvragen van herhaalmedicatie en veilige mail.
2. “Als je dan vervolgens je gegevens opvraagt in je PGO en daar ‘gegevens onbekend’ ziet staan, dan word je daar niet echt vrolijk van.” Zorgaanbieders moeten denk ik minimaal verplichte set gegevensdiensten leveren. Welke gegevens wel en niet verplicht (gevuld) zijn, is kwestie van specificatie. De meldingen die we geven aan patiënten kunnen we inderdaad afspreken. Maar, lever zo veel mogelijk gegevens aan dan kan de PGO-gebruiker ze - ook een telefoonnummer - eventueel controleren.
3. “Immers, de PGO-leveranciers en de deelnemende ICT-leveranciers, de dienstverleners zorgaanbieder, zijn allemaal gekwalificeerd door MedMij.” Ziekenhuizen en andere organisaties registreren en communiceren niet uniform ook al gebruiken ze hetzelfde systeem. Dat geldt wel voor huisartsen bijvoorbeeld. Eigenlijk zouden ook zorgorganisaties het MedMij-label moeten halen.
4. “Mijn wens is dat we verschillende testomgevingen maken waarmee we zorginstellingen en PGO-leveranciers helpen om de basis op orde te krijgen. “ Quli heeft een testomgeving beschikbaar. Hier testen zorgaanbieders de communicatie en presentatie van gegevens end2end. Dat is relevant, met name ook als gegevens worden voorzien van duiding etc.
 
Terug
Bovenaan