zib-compliance user interface Wat betekent het dat een scherm “zib-compliant” is?

C

Christine van der Aa

Guest
Allereerst een paar opmerkingen over wat het niet betekent:
  • Dat een scherm zib-compliant is betekent niet dat dit voorschrijft hoe het eruitziet qua lay-out. Dat is aan de leverancier in samenspraak met de gebruikers.
  • Het betekent ook niet dat je de zibs “letterlijk” op de schermen moet terugzien. Zibs spelen met name “onder water” in het systeem een rol.
Wel moeten gegevens die op het scherm zijn in te vullen of terug te zien in het systeem herleid kunnen worden naar (onderdelen van) zibs. Hieraan worden dan wel de nodige eisen gesteld:
  • De betekenis van gegevenselementen in de schermen moet overeenkomen met de definitie van de onderdelen van de zib;
  • De juiste datatypen moeten gebruikt worden;
  • De juiste terminologie- en codestelsels moeten gebruikt worden;
  • Kardinaliteit moet op de juiste manier gebruikt worden;
  • De waardelijsten moeten overeenkomen met de definitie van de zib.
Dit zijn harde eisen: de inrichting van het scherm voldoet eraan of niet, het is goed of fout.
Daarnaast kennen we ook nog de kwalificatie soft-compliance: dat zegt iets over de mate waarin de user interface de gebruiker ook daadwerkelijk ondersteunt bij het zib-compliant invullen van gegevens. Meer informatie over soft-compliance is hier te vinden.
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Bovenaan