Wat gaan we oplossen met Beeldbeschikbaarheid?

Laurens

Klinisch Informaticus
Reg. Oncologienetw.
Twiin
RadB
Redactie
Werkgever
Radboudumc
Aan welke programma's ben je verbonden?
  1. Naar Regionale Oncologienetwerken
  2. Twiin
Vanuit de adviesraad komt de behoefte aan een duidelijk narratief om de noodzaak voor fase 2 te concretiseren. Veel huizen lijken zich momenteel af te vragen of zij niet genoegen kunnen nemen met DVDExit (push). Waarom nog investeren en bouwen aan de tijdlijn voor beeld-/databeschikbaarheid (pull)?

Om tot een onderbouwd en gedragen voorstel te komen, helpt het als daarover voldoende discussie is ontstaan. In dit topic kunnen we voorstellen doen, ideeën verzamelen en ev. tot concept-tekst komen.

Bijvoorbeeld;
  • het proces van verwijzen is eigenlijk ouderwets, want de verwijzing vindt juist plaats omdat er behoefte is aan méér expertise. Die expertise heeft waarschijnlijk ook méér of andere informatie nodig.
  • als verwijzer is het lastig danwel onmogelijk om exact te bepalen welke informatie de ontvanger nodig heeft voor een goed vervolg. In de praktijk is er nu nog vaak sprake van het achteraan bellen voor extra informatie.
  • bij het push mechanisme is er per definitie sprake van replicatie van data - er komen zo allerlei kopieën op verschillende plekken te staan waarbij het lastig is te bepalen waar de laatste versie staat. Uiteindelijk kan je bij pull toe naar een situatie dat je data aan de bron laat (en slechts tijdelijk lokaal beschikbaar maakt). In eerste instantie zal dat in de praktijk wel nog anders zijn.
  • zorg vindt steeds vaker plaats in netwerken die veel groter zijn dan twee partijen tussen verzender en ontvanger. Meerdere specialisten uit meerdere ziekenhuizen buigen zich over casuïstiek en dat is met een push mechanisme lastig te faciliteren (je moet op voorhand weten wie welke informatie nodig zou hebben).
 

Gerard van Kernebeek

New member
Reg. Oncologienetw.
Twiin
Werkgever
Universitair Medisch Centrum Groningen
Alleen push betekent dat een ontvanger van de verwijzing zelf verantwoordelijk is voor het opvragen van de informatie elders met de volgende nadelen:
  • Hoe weet je dat er informatie elders is? Soms kom je er pas achter in een patiëntcontact of erger nog, achteraf
  • Dit kan bijv. dubbeldiagnostiek veroorzaken of foutieve/suboptimale medische besluitvorming opleveren
  • Nadat duidelijk is geworden dat extra informatie (beelden, brieven etc.) nodig is van elders is het daadwerkelijk opvragen daarvan een proces dat uitgevoerd moet worden en dus tijd kost en doorlooptijd
  • Ook al kan de zorgverlener/instelling die het verzoek om informatie krijgt de informatie pushen, alsnog is in veel gevallen aantoonbare toestemming nodig om dat te mogen doen.
 

Gerard van Kernebeek

New member
Reg. Oncologienetw.
Twiin
Werkgever
Universitair Medisch Centrum Groningen
Maar ik snap de pragmatische visie van sommige ziekenhuizen:
Voor de HIX-huizen: men neme CS ZP en het TWIIN-portaal (en hoopt op een koppeling van Epic Care Everywhere met CS ZP) en voilà, VIPP5 Module 3 is te behalen, het PGO koppelt aan CS ZP voor Module 1 en voorlopig kun je vooruit.
Of vanuit de Epic-huizen gezien: men heeft al Care Everywhere en het TWIIN-portaal (en hoopt op een koppeling met CS ZP) en ook hier, VIPP5 Module 3 is te behalen en voorlopig kun je vooruit. Nog wél iets regelen voor Module 1.
 
Bovenaan