zib-compliance algemeen Wat houdt zib-compliance in?

Christine van der Aa

Moderator
RadB
Redactie
Werkgever
Werkzaam binnen een van de programma's
Zib-compliance gaat over de mate waarin de implementatie van zibs in een informatiesysteem overeenkomt met
  • de specificatie van de zibs en
  • de manier waarop de zibs bedoeld zijn om hergebruik van informatie mogelijk te maken
Een informatiesysteem is volledig zib-compliant als het zorggegevens conform de specificatie van de zibs kan invoeren, opslaan, delen en tonen.
“Conform de specificatie” houdt voor een gegeven zib in:
  • met alle gegevenselementen;
  • conform de definitie van die gegevenselementen;
  • met alle gedefinieerde onderlinge relaties tussen die gegevenselementen;
  • met alle gedefinieerde relaties tussen zibs ((verwijzingen);
  • met de juiste datatypes van die gegevenselementen;
  • conform de in de zib gedefinieerde waardelijsten.
Hóé de gegevens in de database van het betreffende systeem opgeslagen worden is in principe niet relevant, mits aan bovenstaande eisen voldaan kan worden (black box-principe).


Feedback, vragen, opmerkingen over dit onderwerp zijn welkom!
 
Bovenaan