• Beste gast, wij willen dit platform constant verbeteren maar hebben daarbij jouw hulp nodig!
    Wil je een paar minuten van je tijd spenderen aan deze korte enquête?

Wat is OncoNext?

plaatje.jpg

De missie van OncoNext is betere oncologische zorg voor alle patiënten met kanker door eenduidige, gestructureerde registratie van gegevens en het beschikbaar maken daarvan voor hergebruik. Daarmee willen we tegelijkertijd de registratielast voor zorgprofessionals verminderen.

KWF financiert de zogenaamde kwartiermakersfase van OncoNext, van oktober 2023 tot oktober 2024. Projectleider is Eefje van Kessel (Amsterdam UMC), die haar sporen op dit terrein verdiende als themamanager Gegevenssets oncologie van het programma Naar regionale oncologienetwerken. Carolien Bouma is de kwartiermaker van OncoNext en brengt haar grote ervaring mee vanuit onder meer het programma Registratie aan de bron en haar inzet voor de Zib-transitie bij Nictiz.

Databeschikbaarheid cruciaal voor de zorg
Databeschikbaarheid is een zeer urgent vraagstuk in de (oncologische) zorg.
  • De juiste informatie is cruciaal voor patiënten en zorgverleners bij het samen beslissen over behandelkeuzes.
  • Makkelijk herbruikbare gegevens vormen de sleutel tot het verminderen van de totale registratielast voor zorgprofessionals.
  • Goede, digitaal beschikbare data vormen ook de onmisbare basis voor kwaliteitsverbetering, efficiënte bedrijfsvoering en wetenschappelijk onderzoek

OncoNext verbindt relevante partijen en initiatieven

OncoNext verbindt met steun van KWF relevante partijen en initiatieven rond databeschikbaarheid in de oncologische zorg. We zetten ons in om de krachten te bundelen zodat we samen sneller de goede kant op gaan met dit taaie en complexe vraagstuk.
We creëren draagvlak en commitment, kiezen gezamenlijk prioriteiten en oplossingen en testen die oplossingen in de praktijk: werkt het ook echt en worden zorgverleners er bij van? We stellen vervolgens een plan op om de oplossing(en) waarvan we hebben aangetoond dat ze werken, landelijk te implementeren en op te schalen naar meer tumorsoorten.

Zie je kansen om de krachten te bundelen? We horen het graag! Neem contact op met projectleider Eefje van Kessel en/of kwartiermaker Carolien Bouma via info@onconext.nl.
 
Laatst bewerkt:
Terug
Bovenaan