zib-compliance algemeen Wat wordt bedoeld met 'binding' van een waardelijst?

Christine van der Aa

Moderator
RadB
Redactie
Werkgever
Werkzaam binnen een van de programma's
Vanaf Pre-publicatie 2018-1 is het attribuut binding bij waardelijsten in de zibs geïntroduceerd. In Publicatie 2017 komt binding nog niet voor.
De binding geeft aan in welke mate een waardelijst bij implementatie exact overeen moet komen met de waardelijst die in de zib voor dat concept gedefinieerd is. Er zijn verschillende vormen van binding:

Extensible
De meest gebruikte vorm van binding in de zibs is ‘extensible’. Dat betekent dat de waardelijst bestaat uit een niet-uitputtende lijst die als startlijst bedoeld is. Gebruik van andere codes van gelijksoortige concepten uit hetzelfde codestelsel is toegestaan. Als een extensible waardelijst bijvoorbeeld uit een aantal codes uit de subset voor lichaamsstructuur in SNOMED CT bestaat, dan dienen bij uitbreiding van de lijst de extra codes ook uit die subset te komen.
Er is overigens geen garantie dat bij uitwisseling het ontvangende systeem zo’n extra code kent en kan interpreteren. Het verdient aanbeveling om, indien deze codes vaak gebruikt worden, een issue in te dienen via het issuemanagementsysteem BITS van Nictiz om deze aan de waardelijst toe te voegen.

Hier vind je een voorbeeld van een waardelijst met binding ‘Extensible’:
RolCodelijst in de zib Contactpersoon uit Publicatie 2020.

Required
De andere vorm van binding die in zibs wordt gebruikt is 'Required'. Uitbreiding van zo’n waardelijst is niet mogelijk. Er zijn verschillende redenen waarom een waardelijst de binding ‘Required’ kan hebben:
  • De gegeven waardelijst bevat al alle mogelijke waarden, bijvoorbeeld links; rechts; rechts en links.
  • De waardelijst bevat een compleet codestelsel of een gehele (SNOMED CT-) tak. Er valt dan niets uit te breiden.
  • De waardelijst bevat codes uit een eigen codestelsel dat reeds alle gedefinieerde waarden bevat. Ook dan is toevoegen uit hetzelfde codestelsel niet mogelijk.
De waardelijst bevat keuzes die bewust zijn ingeperkt, hetzij omdat het een score-instrument betreft, hetzij omdat dat bij het maken van de zib afgesproken is.

Indien bij waardelijsten met binding 'Required' gewenste codes ontbreken, kan in BITS een issue worden ingediend om deze toe te voegen.
Hier vind je een voorbeeld van een waardelijst met binding ‘Required’:

ProbleemStatusCodelijst in zib Probleem uit Publicatie 2020.
 
Bovenaan